Biografija

Dobro došli na moju ličnu web prezentaciju.

Moje ime je Nikola Milenković rođen sam u Kragujevcu 1982. godine. Po završetku elektrotehničke škole u Kragujevcu odlazim na studije Visoko poslovno-tehničke škole informatički odesk u Užicu.

Bavim se programiranjem, razvojem i implementacijom web aplikacija. Radim na razvoju i projektovanju baza podataka zasnovanih na MYSQL-u, pisanju skripti zasnovanih na PHP programskom jeziku, implementaciji web sajtova zasnovanih na CMS sistemima koristeći se HTML, CSS i JavaScript jezicima.

U periodu od 2008 do 2010. godine sam radio kao programer u privatnoj firmi View Source iz Kragujevca, gde sam radio na implementaciji mnogih web sajtova zasnovanih na CMS sistemima i usavršio znanje PHP programskog jezika.

U međuvremenu sam radio na razvoju sopstvenog CMS sistema kao i njegovoj implementaciji. Realizovao sam nekoliko samostalnih web sajtova, za firme različitih branši, koje možete pogledati na stranici portfolio.

Od marta 2011. godine radim kao programer u privatnoj firmi IMS iz Kragujevca, gde radim na razvoju i implementaciji CMS sistema.